DE OUDERS

Kinderen brengen de meeste tijd thuis en bij de opvang door, wat maakt dat opvoeden thuis en bij De Krollevaar niet helemaal los van elkaar staat. Daarom vind ik goed overleg tussen ouders en mij van groot belang. Het uitgangspunt is dat wanneer er een gelijkwaardige samenwerking ontstaat tussen ouders en De Krollevaar, de kans vergroot dat kinderen zich beter ontwikkelen en ontplooien.

Ouders geven zelf een schriftje mee wanneer het kind De Krollevaar bezoekt, het ‘Heen- en weer schrift’. Op de breng- en haalmomenten bij De Krollevaar wordt belangrijke en leuke informatie over het kind door mij en de ouders uitgewisseld door middel van dit ‘heen- en- weer schrift’.