KLEINSCHALIGE OPVANG

Een kind ervaart emotionele veiligheid wanneer het weet waar het aan toe is en wat het kan verwachten. Vaste rituelen, ritme en regels zorgen ervoor dat kinderen zich zeker voelen. Vanuit een veilige basis durven en kunnen zij de wereld gaan ontdekken.

Door als gastouder zoveel mogelijk te vertellen en uit te leggen wat er gaat gebeuren, worden situaties voorspelbaar en overzichtelijk voor het kind. Dit geldt zeker voor een eerste bezoek aan De Krollevaar.

Het grote voordeel bij De Krollevaar is dat er opvang geboden wordt aan een klein groepje kinderen met altijd dezelfde vertrouwde leidster. In onze woonkeuken spelen de kinderen in hun eigen speelhoek en het vaste dagritme zorgt voor regelmaat en duidelijkheid.

Kinderen hebben vanaf de geboorte een innerlijke motivatie om te leren lopen, praten en contact te maken met anderen. Zij leren wat nodig is voor het leven en doen dat binnen het eigen vermogen, tempo en op een geheel eigen wijze. Het eigen en unieke ontwikkelingstempo van het kind is bij De Krollevaar maatgevend in zijn/ haar begeleiding. Gedurende de dag en in contact met andere kinderen worden zij in hun ontwikkeling gestimuleerd (bijvoorbeeld leren kleuren), de verstandelijke ontwikkeling (bijvoorbeeld leren praten) en emotionele ontwikkeling (bijvoorbeeld leren opkomen voor jezelf). Door aan te sluiten bij wat het kind alleen kan en het te helpen bij wat het nog net niet kan, doen kinderen kennis en vaardigheden op. Inspelen op de behoefte van het kind wil niet zeggen dat we de wensen van kinderen, zoals zij die zelf kenbaar maken, altijd (direct) inwilligen.

Door baby’s voldoende aandacht en genegenheid te geven, zullen deze zich geborgen voelen. Hierdoor zal een baby zich evenwichtiger ontwikkelen.

Een peuter leert zelfstandig te worden, maar wordt hierin wel eens in zijn ogen gehinderd door anderen en door regels. Dit kan voor een peuter wel eens frustrerend zijn. Ik luister rustig naar het kind en toon begrip op die manier.